Upphovsrätt Regler och riktlinjer

Citater

Det er i orden at citere uden at spørge om lov, men der er nogle spilleregler. Der skal citeres i overenstemmelse med ’god skik’, som vil sige, at ophavspersonen og kildes angives. Populært sagt: citér kort og husk at fortælle, hvor du har det fra! Disse regler gør sig gældende på tværs af alle medieplatforme som Horisont Gruppen er afsender på. Herefter nævnt som PLATFORMEN eller portal.

Links

PLATFORMEN ønsker, at gøre det let for brugere og medlemmer at tilgå, debattere og linke til indholdet på portalen.

Du må altså gerne linke til forsiden af den besøgte portal eller til en specifik artikel, som du omtaler på eksempelvis din egen website eller i en e-mail med tydelig kildeangivelse. Omtaler du en artikel på den besøgte portal på din website eller i en e-mail, ser vi det som god citatskik, at du samtidig linker til den oprindelige artikel.

Det er ikke tilladt at etablere links til PLATFORMEN på en sådan måde, at PLATFORMEN fremtræder i det fremmede websites frame. Man må altså ikke linke på en sådan måde, så PLATFORMEN kommer til at se ud, som om den er del af en anden website, medmindre du på forhånd har en skriftlig aftale om dette med mediehuset Horisont Gruppen a/s.

Overtrædelser medfører krav om erstatning, vederlag og godtgørelse.

Systematiske links

Det er ikke tilladt uden skriftligt samtykke, systematisk at kopiere eller henvise til PLATFORMEN med det sigte at sælge indholdet til tredjepart.

Overtrædelser medfører krav om erstatning, vederlag og godtgørelse.

Kopiering m.v.

Artikler, fotografier, grafik og andet indhold på den besøgte portal tilhører Horisont Gruppen a/s og stilles til rådighed for visning/læsning. Det er tilladt at tage kopier på papir (udprint) til privat brug. Du må dog ikke, uden skriftligt samtykke fra Horisont Gruppen a/s, kopiere, genudsende, uploade, sende, overføre eller distribuere indholdet af den besøgte portal, herunder tekst, billeder, lyd eller video til kommercielle eller offentlige formål.

Vilkår for brug af Websiten

Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger PLATFORMEN. Ved at bruge den besøgte platform, administreret/ejet af Horisont Gruppen a/s, accepterer du betingelserne.

Vilkår og Betingelser

Særlige regler for bruger- og medlemsbaseret websites. Dette er henvendt til medlemmer af typen MEDLEMMER og PARTNERE (herefter medlem) samt brugere, som lægger indhold og eller kommentarer på PLATFORMEN. Herunder kan du læse om hvilke regler, der gælder for indlæg, som du og andre brugere selv lægger på PLATFORMEN, der udbydes af mediehuset Horisont Gruppen a/s.

Du er ansvarlig for, at dine indlæg (indhold) er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder at dine indlæg ikke krænker tredjemands rettigheder, eksempelvis ophavsret til tekst og billeder.

Oprettelse

Det er muligt som medlem, at oprette indhold på PLATFORMEN. Som medlem accepterer du at have ansvaret for alle dine handlinger på sitet, som foretages i dit brugernavn. Som udbyder forbeholder vi os ret til at stoppe din brugeradgang på ethvert tidspunkt og med enhver begrundelse.

Brugergenereret indhold

Medlemmer er ansvarlige for at alle indholdstyper, kommentarer, billeder eller andet indhold, de uploader på den besøgte portal. Ved at levere indhold forpligter du dig til at holde udbyderen skadesløs. Vi beder dig samtidigt respektere de gældende retningslinjer for publicering af indhold via medlemskabet. (Læs her)

Ingen censur eller redigering

Det er ikke muligt for os som udbyder at overvåge alle aktiviteter på PLATFORMEN. Vi kan ikke kontrollere og er ikke ansvarlige for indhold, som medlemmer leverer, og for at du som bruger kan blive udsat for indhold, som du finder anstødeligt, fejlagtigt eller på anden måde kritisabelt. Du anerkender, at vi som udbyder ikke forhåndsgodkender brugernes indhold, men at vi har retten til uden nærmere begrundelse at fjerne enhver form for indhold, som offentliggøres via PLATFORMEN, hvis det er i modstrid med ånden i eller ordlyden af de her nævnte betingelser.

Overdragelse af rettigheder

Ved at uploade indhold til den besøgte portal indestår du for:

  • at du har alle nødvendige rettigheder til det materiale, du leverer, og retten til at bruge det som beskrevet i disse betingelser,
  • at alle informationer, du leverer, er sande, nøjagtige, aktuelle og fyldestgørende og ikke overtræder de her beskrevne betingelser
  • at offentliggørelsen af indholdet ikke vil være til skade for nogen person eller gruppe

Vi gør opmærksom på, at det ifølge ophavsretsloven kun er tilladt at citere en offentliggjort tekst eller lignende, hvis dette sker ” i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet”. Du må derfor blandt andet ikke kopiere andres materiale ind i dine indlæg og andet indhold.

Ophavsretlig beskyttelse

Du bør antage, at alt, hvad du ser eller læser på PLATFORMEN, er beskyttet af ophavsret, medmindre andet er angivet. Indholdet på PLATFORMEN må bruges i henhold til disse betingelser. Horisont Gruppen a/s er ikke ansvarlig for indholdet på eller tilgængeligheden af portaler/Websites, som PLATFORMEN linker eller henviser til. Dette gør sig også gældende for annoncer.

Billeder og tekst tilhører enten Horisont Gruppen eller bruges med tilladelse. Enhver uberettiget brug af billeder og tekst kan krænke ophavsretslovgivning.

Ingen garanti for indholdet

Horisont Gruppen a/s garanterer ikke for, at indholdet på PLATFORMEN er korrekt. Horisont Gruppen a/s påtager sig intet erstatningsansvar for fejl og udeladelser i indholdet på den besøgte portal.

Eneret til logoer og varemærker

Alle varemærker og logoer, der vises på PLATFORMEN tilhører eller administreres af Horisont Gruppen a/s Intet indhold på Websiten kan fortolkes som nogen form for licens eller ret.

Tredjemands Website/portal

Horisont Gruppen a/s er ikke ansvarlig for indholdet af disse linkede Websites eller andre Websites/portaler linket til denne portal. Hvis du ønsker at besøge Websites, der er linket til fra denne portal eller andre Websites/portaler sker dette på dit eget ansvar. Dette gør sig også gældende for annoncer.

Med venlig hilsen

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

+45 53506060