Villkor

Nedan kan du få en översikt över Horisont Gruppens medlemsvillkor för partnerskap och personliga medlemskap samt leveransvillkor för annonsering i Horisont Gruppens media: Tidningar, onlinemedieplattformar och nyhetsbrev.

Allmänna villkor

Nedan kan du få en överblick över Horisont Gruppens medlemsvillkor för partnerskap och personliga medlemskap samt leveransvillkor och villkor för annonsering i Horisont Gruppens olika mediaformat: magasin, onlineplattform och nyhetsbrev.

Medlemmar: partnerskap, verksamhetsmedlemmar och personliga medlemskap

Generella villkor

Horisont Gruppen a/s förbehåller sig, i egenskap av utgivare, rätten till att löpande genomföra ändringar på onlineplattformen, gällande struktur, design och produkter.

Partnerskap, verksamhetsmedlemmar och personliga medlemskap (hädanefter: medlem/mar) säljs som abonnemang. Medlemmen är själv ansvarig för allt innehåll som publiceras under dennes användarnamn och lösenord.

Horisont Gruppen a/s kan som utgivare inte göras ansvarig i det fallet ett inlägg, en notis eller en åsikt anses som kränkande gentemot lagen eller tredje mans rättigheter.

Policy för cookies och privatliv

I egenskap av utgivare behandlar Horisont Gruppen a/s personuppgifter. Därför har vi tagit fram en policy för cookies och privatliv, som förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter för att säkerställa ett rättvist och transparent förfarande.  

Genomgående för vår databehandling är att vi enbart hanterar personuppgifter för specifika ändamål och legitima intressen. Vi hanterar enbart personuppgifter som är relevanta och nödvändiga för att uppnå de nämnda ändamålen och vi raderar dina uppgifter när de inte längre är nödvändiga. När du blir medlem eller registrerar dig för vårt nyhetsbrev och använder våra tjänster godkänner du samtidigt att du har läst och förstått vår policy för skyddandet av personliga uppgifter samt den insamling och lagring av uppgifter och hanteringsprocess som här finns beskriven.

Support och service

Uppgradera ditt partnerskap till ett Standard-partnerskap och få komplett service och support via telefon, e-post och chatt. Vårt support-team kan även hjälpa till med det praktiska kring administrationen av ditt partnerskap.

  • Vi kan publicera alla typer av innehåll åt er.
  • Vi besöker löpande er hemsida för att hitta nyheter och inspiration för publicering (enligt överenskommelse). Detta kan även gälla saker som event, jobbannonser eller broschyrer.
  • Löpande uppföljning och rådgivning som säkerställer synlighet på plattformen genom publicering av innehåll.

Ring eller skriv till oss för att få ett avtal på support och service. Kontakta Horisont Gruppens support på telefonnummer +45 5350 6060, från måndag till fredag klockan 8.30-15.30.

Återanvändning av innehåll

Medlemsinformation är varje medlem själv ansvarig för. Medlemmen har själv ansvar gentemot tredje man gällande exempelvis tredje mans rättigheter, som till exempel upphovsrätt till artiklar, foton och annat material som har publicerats av abonnenten.

Horisont Gruppen a/s förbehåller sig rätten att använda och publicera material i till exempel tryckta utgåvor eller på andra av utgivarens medier eller plattformar.

Abonnemangsperiod, fakturering och pris

Medlemmar och partnerskap är som utgångspunkt löpande abonnenter, som faktureras för ett år i taget och där förnyelse av abonnemangsperioden sker automatiskt, om inget annat är avtalat.

Fakturering sker utifrån det val som abonnenten har gjort vid registreringen, eller enligt avtal med en kontaktperson på Horisont Gruppen a/s. 

De gällande priserna när som helst finns på webbplatsen för de berörda medierna. Priset justeras varje år per. 1 januar med den procentuella ökningen av Nettoprisindekset, dock minst 3%. Fakturan skickas till det registrerade företagets kontaktperson som har beställt prenumerationen.

Betalningsvillkor

Förfallodatum framgår av fakturan. Vid försenad betalning är Horisont Gruppen a/s berättigad till att utkräva ränta enligt räntelagens bestämmelser. Utöver det utkrävs administrativa avgifter för utskick av påminnelse. 

Uppsägelse av abonnemang

Vid uppsägelse av abonnemanget skickas ett mail till antingen abo@horisontgruppen.dk eller till den konsult som avtalet har ingåtts med, minimum 30 dagar före utgången av abonnemangsperioden.

Ansvarsbegränsning

Horisont Gruppen a/s är inte ansvarig för olägenheter och förlust som orsakats av portalens drift eller innehåll. Detta gäller bland annat driftstopp, oväntade omkostnader, krav rest av tredje man som har uppstått eller blivit konstaterat som följd av fel och brister på portaler utgivna och driva av Horisont Gruppen a/s eller dessa portalers innehåll, försenad eller utebliven publicering samt nätverksmässiga problem i förbindelse med portalen.

Annonsering i media – magasin, mediaplattform online samt nyhetsbrev

 

 

 

Leverans av annonser

Allt material till Horisont Gruppens medier ska levereras till kundeservice@horisontgruppen.dk. Skulle det insända materialet kräva ytterligare behandling tillkommer automatiskt en avgift på 650 kronor, om inget annat är avtalat.

Deadline, utgivning och annullering

Leverans av annonsmaterial ska ske innan utgången av det aktuella datumet för deadline, som är angivet i mediainformationen för varje media samt i den orderbekräftelse som har skickats ut som underlag för annonsavtalet. Det planerade utgivningsdatumet är också angivet i mediainformationen och på orderbekräftelsen som är knuten till annonspubliceringen.

Om en avtalad annons måste utgå på grund av försenad eller utelämnad leverans av material inom den i mediainformationen angivna deadlinen för den gällande utgåvan, är annonsören betalningsskyldig för det avtalade beloppet. Detsamma gäller även när det är överenskommet en senare deadline med Horisont Gruppen.

Annonsörer kan kostnadsfritt avbeställa en bokad annonsplats innan deadline för den gällande utgåvan. Önskar annonsören avbeställa en bokad annons efter deadline är denne betalningsskyldig för det avtalade beloppet.

Annullering av beställning i tid

Avtalad annonspublicering kan annulleras senast 30 dagar före gällande deadline som finns angiven på orderbekräftelsen eller i den aktuella mediainformationen.

Om annulleringen är en del av ett större avtal efterfaktureras den rabatt som är given på de publiceringar och exponeringar som har förekommit innan de annullerade annonserna.

Vi skickar ut servicemail i god tid med syftet att påminna annonsörer om att skicka in annonsmaterial.

Annonsmaterial skickas till kundeservice@horisontgruppen.dk. Kundservice kan kontaktas måndag till fredag på +45 5350 6060, klockan 8.30-15.00.

Annonsplacering

Det finns möjlighet att köpa till särskild placering av annonser i Horisont Gruppens tryckta magasin och nyhetsbrev. Det kan även ingås speciella avtal om exklusiv bannerexponering, ägarskap och sponsorskap på Horisont Gruppens mediaplattformar, mot en extra avgift.

Budskap

Om en annons kan förväxlas med en redaktionell text förbehåller sig Horisont Gruppen rätten att förse annonsen med ordet ”annons”.

Horisont Gruppen förbehåller sig rätten att avvisa annonser som kan anses stötande mot tredje man eller är av religiös inriktning.

Hjälp med innehållsproduktion

Horisont Gruppens produktionsavdelning kan, mot en avgift på 650 kronor, hjälpa till med framtagandet av annonser till både magasin, webb och nyhetsbrev. Om du önskar få redaktionens hjälp med innehållsproduktion och planläggning är du välkommen att kontakta oss via nedanstående kontaktuppgifter.

Kontakt:

Horisont Gruppen a/s
Strandlodsvej 44, ST tv. Baghuset
DK-2300 København S
Tel.: +45 5350 6060
Kunderservice@horisontgruppen.dk
CVR: 87751619
Danske Bank: 3361 4585814407
BIC/SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK63 3000 4585 8144 07